Mađarski jezik – nivo A2

Osnovne informacije

  • 90 sati
  • Zaposleni u organima jedinica lokalne samouprave u kojima je jezik u službenoj upotrebi.
  • Kurs
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Razumećete fraze i najčešće korišćene reči iz oblasti koje su za Vas od neposrednog značaja (osnovne informacije o sebi, svojoj porodici, odlazak u kupovinu, okruženje i posao);
  • Pronalazićete konkretnu, predvidivu informaciju u jednostavnim i svakodnevnim tekstovima (oglasi, prospekti, jelovnici, rasporedi vožnje i slično);
  • Vodićete razgovor u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtevaju jednostavnu i neposrednu razmenu informacija o poznatim temama i aktivnostima;
  • Koristićete niz fraza i rečenica da biste jednostavnim jezikom opisali svoju porodicu i druge ljude, svoje životne uslove, obrazovanje i sadašnje ili prethodno radno mesto;
  • Moći ćete da pišete kratke, jednostavne beleške i poruke.

Da li ste znali?

Zgrada mađarskog Parlamenta najpoznatiji je simbol Budimpešte i jedna od najlepših administrativnih zgrada u Evropi. Dužina zgrade zauzima čak 268m obale Dunava, a sa širinom od 123 metra i kupolom visokom 96 metara, treći je po veličini parlament u svetu i drugi u Europi. Tokom izgradnje Parlamenta želja je bila da se koriste isključivo domaći materijali, radnici i proizvođači što je gotovo u potpunosti i ispoštovano. Sistem za grajanje i ventilaciju koji je tada izgrađen bio je pravo čudo i uz neizbežnu modernizaciju funkcioniše i danas.