Menadžment događaja

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Službenici zaposleni u organizacionim jedinicama za komunikacije u organima, zaposleni na poslovima odnosa sa javnošću.
 • Trening ili vebinar
 • Test znanja/ispitna vežba

Šta ćete naučiti

 • Definisaćete adekvatnu ciljnu grupu događaja;
 • Planiraćete satnicu u skladu sa prirodom događaja;
 • Umećete da odaberete odgovarajući prostor za događaj i uočavaćete šta su prednosti, rizici i nedostaci organizovanja događaja u različitim prostorima;
 • Upravljaćete timom koji radi na realizaciji događaja;
 • Pripremaćete ”scenu” događaja u skladu sa potrebama medija i publike;
 • Vodićete check listu događaja;
 • Davaćete smernice za planiranje budžeta događaja;
 • Pozivaćete relevantne zvanice i medije na događaj;
 • Moći ćete da objasnite specifičnosti organizovanja posebnih vrsta događaja;
 • Prepoznaćete glavne rizike neuspeha događaja i mehanizme za njihovo rešavanje;
 • Samostalno ćete pripremati štampani i elektronski materijal za učesnike događaja i predstavnike medija;
 • Poznavaćete svoje obaveze prema učesnicima i medijima po završetku događaja;
 • Poštovaćete princip antidiskriminacije u organizaciji i realizaciji događaja.

Da li ste znali?

Ključno za realizaciju uspešnog događaja, jeste pratiti osnovne elemente menadžmenta, a to su: planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam predavačem koji je temeljan, koncizan i konkretan.
Odličan predavač!