Menadžment kvaliteta u javnoj upravi

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Rukovodioci u javnoj upravi, kao i svi državni službenici.
  • Seminar
  • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

  • Uvidećete značaj uređenog sistema menadžmenta kvaliteta u javnom sektoru;
  • Poznavaćete strukturu serije ISO 9000 i ISO 14000;
  • Poznavaćete osnove CAF modela;
  • Razumećete uloge svih aktera u primeni standarda serije ISO 9000 i ISO 14000, kao i CAF u organizacijama javnog sektora;
  • Upoznaćete uspešne primere primene standarda serije ISO 9000, ISO 14000 i CAF modela u organizacijama javnog sektora.

Da li ste znali?

ISO je skraćenica koja označava Međunarodnu organizaciju za standardizaciju (International Organization for Standardization), a u pitanju je svetska federacija nacionalnih tela članica za standarde (članice ISO-a). Prema ISO 9001 do danas je sertifikovano preko milion i četiristo hiljada organizacija u svetu. Nacionalna akademija za javnu upravu je 2023. godine uvela sistem menadžmenta kvaliteta prema standardima ISO 9001:2015, koji je proveren i sertifikovan za aktivnosti: 1. Razvoj i sprovođenja obuka za obrazovanje odraslih i 2. Razvoj i akreditacija realizatora.

Utisci polaznika

Korisno mi je što su nas upoznali sa primerima uvođenja ISO i CAF u javnoj upravi Srbije. Sada razumem zašto je to važno i kako može da nam pomogne u radu.
Odlično! Posebno mi se dopada što je cela obuka prožeta primerima iz prakse. Nama su građani i građanke na prvom mestu, a upravljanje kvalitetom upravo to postavlja kao cilj. Preporučiću i svojim kolegama i koleginicama da pohađaju ovu obuku!