Metodologija izrade propisa

Osnovne informacije

 • Tri dana (18 sati)
 • Državni službenici koji obavljaju normativne poslove, kao i službenici koji učestvuju u izradi nacrta propisa..
 • Seminar
 • sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Diskutovaćete o značaju nomotehnike;
 • Poznavaćete sadržaj „Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa“;
 • Znaćete strukturu zakona prilikom izrade nacrta;
 • Upotrebljavaćete pravila o formi zakona prilikom izrade predloga (deo, glava, odeljak, pododeljak, član i unutrašnja podela člana);
 • Koristićete osnovna pravila prilikom pisanja predloga propisa;
 • Primenjivaćete specifična pravila u pisanju izmena i dopune nacrta propisa;
 • Razumećete postupak izrade predloga zakona kada je Vlada predlagač;
 • Znaćete načela zakonodavnog procesa - «Rezolucija Narodne skupštine o zakonodavnoj politici“;
 • Diskutovaćete o sadržaju «Metodologije za izradu podzakonskih propisa»;
 • Predlagaćete nacrt propisa u skladu sa specifičnostima izrade podzakonskih propisa;
 • Znaćete da date pregled specifičnih nomotehničkih pravila izrade nacionalnih propisa kojima se prenosi, odnosno, sprovodi pravo Evropske unije;
 • Razlikovaćete dva pristupa u prenošenju i sprovođenju prava Evropske unije (uredba i direktiva);
 • Diskutovaćete o normativnom okviru u vezi sa elektronskim poslovanjem i ukidanjem pečata

Da li ste znali?

Pravila koja su utvrđena ovim aktom primenjuju se na izradu zakona, odluka i Poslovnika Narodne skupštine, a shodno se primenjuju i na druge opšte akte koje donosi Narodna skupština.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam kvalitetom i efikasnošću obukе.
Izlaganje je praćeno velikim brojem primera!