Moć mapa uma

Osnovne informacije

 • Jedan dan (4 sata)
 • Zaposleni na poslovima odnosa sa javnošću, rukovodioci i svi službenici.
 • Radionica ili vebinar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Objašnjavaćete koncept mentalnog mapiranja;
 • Nabrajaćete prednosti mentalnog mapiranja u organizaciji sadržaja prilikom učenja, kao i prednosti u podučavanju;
 • Opisivaćete doprinos korišćenja mapa kao tehnika koja utiče na efikasnost vođenja sastanaka;
 • Davaćete pregled koraka u izradi mape uma;
 • Navodićete elemente mape uma (centralna tema, glavne podteme, podteme, slike, boje, simboli, ključne reči);
 • Diskutovaćete o prednostima i nedostacima izrade mape uma na papiru i na računaru;
 • Zaključivaćete o kvalitetu demonstriranih praktičnih primera korišćenja mapa uma;
 • Vežbaćete kreiranje mape uma.

Da li ste znali?

Mapa uma je ilustracija prikupljenih informacija. Drugim rečima, to je redosled srodnih tema ili ideja skupljenih tokom konceptualizacije predmeta. Nadalje, prednosti mapiranja uma za studente i poslovne ljude su sve veće jer je to metoda u kojoj oni mogu elaborirati jednu temu sve dok ne dobiju deo masovnih informacija i detalja u vezi s tim pomoću dijagrama.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam konkretnim primerima i sugestijama koje će mi biti od koristi u daljem radu.
Pružena je mogućnost da se dođe do korisnih znanja. Odlična struktura i izbor tema, zanimljive ilustracije, odlično vođenje kroz teme.