Moć povratne informacije

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Rukovodioci i svi državni službenici.
  • Trening ili vebinar
  • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

  • Objašnjavaćete pojam “povratna informacija”;
  • Demonstriraćete pozitivan stav prema korišćenju povratne informacije u radnom okruženju;
  • Prepoznavaćete situacije kada je pogodno da se uputi povratna informacija sagovorniku;
  • Tražićete i davaćete konstruktivnu povratnu informaciju zaposlenima o onome što rade dobro, ukazivaćete na mogućnosti za unapređenje i identifikovaćete kompetencije koje treba unaprediti;
  • Navodićete moguće greške i prepreke pri davanju “feedback-a” sagovorniku;
  • Povratnu informaciju ćete koristiti za unapređenje svog rada.

Da li ste znali?

Povratna informacija ili feedback je jedan od ključnih elemenata uspešne komunikacije, jer je ona pre svega dvosmeran proces. Značaj davanja kvalitetne povratne informacije se sve češće ističe u poslovnoj komunikaciji, međutim treba skrenuti pažnju i na njen ogroman značaj za kvalitet procesa učenja. Osnovni principi uspešnog sastavljanja i razumevanja povratne informacije su slični u svim situacijama, bilo da je reč o poslovnoj komunikaciji, obrazovnom procesu ili razgovoru sa prijateljima i bližnjima.

Utisci polaznika

Podizanjem nivoa znanja o datoj temi, kvalitetnim izlaganjem predavača;
Zadovoljan sam detaljnim ionformacijama o povratnoj informaciji, stručnošću predavača i kvalitetom materijala.