Moderan koncept upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi

Osnovne informacije

 • Dva dana (8 sati)
 • Državni službenici koji se premeštaju na radno mesto rukovodioca uže unutrašnje jedinice kao i rukovodioci uže unutrašnje jedinice
 • Vebinar ili trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Primenjivaćete proces planiranja ljudskih resursa zasnovanog na kompetencijama;
 • Prikupljaćete informacije o značajnim aspektima radnog mesta;
 • Učestvovaćete u kreiranju opisa posla;
 • Staraćete se o odabiru novozaposlenih na osnovu njihove kompetentnosti i radnog iskustva;
 • Razlikovaćete metode selekcije kandidata zasnovane na kompetencijama;
 • Staraćete se o sprovođenju plana uvođenja novozaposlenog u posao;
 • Motivisaćete zaposlene radi njihove veće efikasnosti i produktivnosti;
 • Kontinuirano ćete pratiti i ocenjivati učinak zaposlenih;
 • Staraćete se o planiranju usavršavanja i razvoju karijere zaposlenih u skladu sa organizacionim ciljevima;
 • Ohrabrivaćete primenu modernih instrumenata za razvoj zaposlenih.

Da li ste znali?

Nedostatak utakmice na tržištu rada, karakteristične za privatni sektor, kao i poseban položaj državnih službenika (kao predstavnika državne vlasti), zahtevaju specifično uređivanje, poseban režim rada u državnim organima. Država je dužna da obezbedi profesionalni službenički kadar koji će postupati zakonito, prema pravilima struke, nepristrasno i politički neutralno.

Utisci polaznika

Posebno sam zadovoljna predavačem koji ima veliko znanje iz ove oblasti i jasno nam je prenela svoje znanje koje je korisno za primenu u našem radu.
Zahvalna sam na novim saznanjima stečenim kroz diskusiju. Na poslu će mi najviše koristiti sticanje saznanja o metodologiji analize plana, praćenje rade i vrednovanje uspešnosti rada zaposlenih.