Nadzor nad primenom mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Komunalni inspektori, komunalni milicionari i drugi inspektori.
 • vebinar
 • ili onlajn obuka
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razlikovaćete vrste mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti;
 • Poznavaćete ovlašćenja i dužnosti nadležnih organa u vršenju nadzora i kontrole;
 • Razlikovaćete vrste prekršaja i novčanih kazni;
 • Raspoznavaćete situacije primene efikasnih tehnika asertivne komunikacije sa prekršiocima mera i koristi tehnike konstruktivnog razrešavanja konflikata;
 • Pravilno ćete utvrđivati činjenice u vezi sa primenom mera lične zaštite od infekcije;
 • Ispravno ćete sačinjavati zapisnik i prekršajni nalog;
 • Pravilno ćete nadzirati primenu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Da li ste znali?

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti se primenjuje od 4.og marta 2016 god.

Utisci polaznika

Odlično izlaganje,sve pohvale.
Detaljno objašnjenje cele materije.