Napredna obrada teksta

Osnovne informacije

 • Tri dana (18 sati)
 • Svi državni službenici.
 • Kurs
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Uređivaćete tekst primenom različitih efekata i animacija na tekst dokumenta;
 • Naučićete da dobro uređuje strukturu teksta;
 • Kreiraćete i koristiti šablone kada su neophodni;
 • Unosićete komentare za tekst koji se mora modifikovati;
 • Znaćete da napravi sadržaj dokumenta sa njegovim sekcijama i stupcima;
 • Naučićete da ubacujete reference kod citiranog ili parafraziranog teksta;
 • Umećete da kreira zaglavlje i podnožje stranice;
 • Znaćete da ubacite fusnote kao dodatno pojašnjenje određenog pojma ili sintagme;
 • Primenjivaćete pravila sigurnosti tokom obrade teksta;
 • Koristićete različite objekte za dodatno pojašnjavanje sadržaja;
 • Znaćete samostalno da napišete cirkularno pismo;
 • Znaćete da snimite prost makro;
 • Znaćete da štampate dokument;
 • Naučućiete koje su aplikacije alterantiva Word-u.

Da li ste znali?

Mail Merge je funkcionalnost u Vordu kojom na osnovu jednog Vord dokumenta kojeg ćete koristiti kao šablon možete napraviti bezbroj Vord dokumenata koristeći taj šablon i recimo Eksel (Excel) kao bazu podataka.

Utisci polaznika

Stečenim znanjem i rešenim pitanjima koje sam imao
Naučila nešto novo što će mi puno značiti