Nemački jezik – nivo B2

Osnovne informacije

 • 150 sati
 • Službenici koji obavljaju poslove radnog mesta koji zahtevaju posedovanje posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – Strani jezik.
 • Kurs
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete duže govore i predavanja i pratićete složenu argumentaciju ukoliko je tema poznata;
 • Moći ćete da čitate članke i izveštaje koji obrađuju savremene probleme u kojima autor zauzima određene stavove ili izražava određena mišljenja;
 • Komuniciraćete tečno i spontano, što u velikoj meri omogućava uobičajene razgovore sa izvornim govornicima;
 • Aktivno ćete učestvovati u diskusijama o poznatim temama, obrazlažući i braneći svoje stavove;
 • Moći ćete da jasno i detaljno razgovarate o mnogim temama koje su područje ličnog interesovanja;
 • Objašnjavaćete svoj stav o aktuelnoj temi, navodeći prednosti i nedostatke različitih pristupa;
 • Pisaćete jasan, detaljan tekst o velikom broju tema iz područja svog interesovanja;
 • Moći ćete da napišete izveštaj u kome iznosite informacije ili navodite razloge u korist ili protiv određenog stava.

Da li ste znali?

Engleski i nemački jezik su zapravo sestre Pored engleskog i holandskog jezika, nemački spada u grupu zapadno-germanskih jezika. Kada Englezi uče nemački jezik, nailaze tokom učenja na veoma bliske i slične reči. Međutim, budite oprezni, oba jezika beleže neke slične reči, čija značenja nemaju apsolutno ništa slično, kao npr. eng. to become – postati, de. bekommen – dobiti.

Utisci polaznika

Postignutim znanjem, unapređenjem jezika, dostizanjem nivoa B2.
Napretkom na svim osnovama, od učenja jezika do drugih veština.