Nemački jezik – nivo C1

Osnovne informacije

 • 200 sati
 • Službenici koji obavljaju poslove radnog mesta koji zahtevaju posedovanje posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto – Strani jezik.
 • Kurs
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete kontekst govora čak i kad nije jasno strukturiran;
 • Prepoznavaćete kompleksne činjenice, književne tekstove i njihove stilske odlike;
 • Razumećete stručne članke i kompleksna tehnička uputstva čak i kada se ne odnose na profesiju;
 • Izražavaćete se tečno i spontano bez vrlo očitog traženja odgovarajućih reči;
 • Fleksibilno i efikasno ćete da koristite jezik u društvu i na poslu;
 • Vešto ćete se uključivati u razgovor preciznim izražavanjem svojih ideja i mišljenja;
 • Govorićete jasno i detaljno o složenim temama koje u sebi sadrže manje tematske celine;
 • Moći ćete da razradite određene stavove i da zaokružite izlaganje odgovarajućim zaključkom;
 • Izražavaćete se jasnim, dobro strukturiranim tekstom u kome izlažete sopstveni stav;
 • Pisaćete o složenim temama, naglašavajući ono što smatrate važnim;
 • Biraćete stil koji odgovara čitaocu kome je tekst namenjen.

Da li ste znali?

Ukoliko ste ikada uzeli nemačke novine u ruke, verovatno ste se pitali, zašto je većina reči u celom tekstu napisana velikim slovom, mora da je pitanju štamparska greška ili je baš neko želeo da naglasi svaku drugu reč u tekstu?! Ni jedno od navedenog nije tačno, već se sve imenice u ovom jeziku pišu velikim početnim slovom, bez obzira na poziciju imenice. Izuzetke u ovoj sferi jezik ne beleži.

Utisci polaznika

Obuka je ispunila moja očekivanja.
Najlepše hvala na ukazanoj prilici da učim i usavršavam se.