Obraćanje u javnosti i obuka za medije

Osnovne informacije

  • Tri dana (18 sati)
  • Državni službenici na položaju
  • Radionica
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Uvidećete važnost efektnog javnog nasupa u situacima javnog obraćanja i u odnosima sa medijima
  • Razumećete svoju ulogu govornika sa naglaskom na potrebe slušalaca i kako da na te potrebe odgovorite;
  • Razumećete kako da postignete odgovarajući mentalni pristup svakom obliku komunikacije;
  • Naučićete da planirate, pripremate, beležite i prezentujete delotvoran sadržaj;
  • Demonstriraćete povećano samopouzdanje prilikom držanja planiranog ili ad-hoc obraćanja ili intervjua;
  • Prilagođavaćete svoju komunikaciju društvenoj situaciji i umrežavanju.

Da li ste znali?

Vaš položaj sigurno zahteva od Vas da posedujete određeni nivo javnog nastupa. Unapređenje veština obraćanja u javnosti i medijima može da Vam pomogne da napredujete u karijeri. Postoji 5 ključnih aspekata dobrog javnog nastupa i to su: 1) Govor tela, 2) Povezivanje sa publikom, 3) Autentičnost, 4) Prihvatanje kritike, 5) Vežba, vežba, vežba!

Utisci polaznika

Dinamična, vrlo kreativna i praktično primenljiva obuka! Posebno mi se svideo deo kako gestikulirati pred kamerama.
Sve je bilo vrlo korisno i zanimljivo, posebno praktični deo – mnoge nazovi "cake" ukazane; jedna od retkih obuka koja sve vreme drži pažnju.