Obuka službenika za pružanje podrške razvoju Startap ekosistema

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Imenovane kontakt osobe za saradnju sa startapovima, odnosno državni službenici koji u svojim organima obavljaju ili će u narednom periodu obavljati poslove savetnika za inovacije​ i/ili saradnje sa nacionalnim inovacionim sistemom​ i državni službenici koji izrađuju propise koji uređuju oblast nacionalnog investicionog sistema.
 • Seminar ili Onlajn obuka
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Bićete upoznati sa Strategijom razvoja startap ekosistema Republike Srbije, Zakonom o inovacionoj delatnosti i dodatnim zakonima od značaja za subjekte inovacionog sistema Republike Srbije;
 • Razumećete osnovne pojmove i nabrajaćete subjekte startap ekosistema;
 • Prepoznavaćete probleme sa kojima se startapovi suočavaju i na osnovu analize predlažu unapređenja ili nove politike, propise ili procedure u cilju razvoja inovacione delatnosti;
 • Razumećete ulogu države kao ključnog aktera u ubrzanom razvoju startap ekosistema, kao i ulogu pojedinačnih institucija i agencija koje doprinose tom razvoju;
 • Razumećete ulogu svoje institucije u nacionalnom inovacionom sistemu;
 • Definisaćete programe podrške nacionalnog inovacionog sistema i procedure za sprovođenje programa podrške, način njihovog finansiranja, kao i kriterijume za ocenjivanje aplikacija na konkursima;
 • Pružaćete podršku startapovima posebno u oblasti tumačenja propisa relevantnih za obavljanje inovacione delatnosti i u oblasti korišćenja podsticajnih mera;
 • Prepoznavaćete značaj inovativnih rešenja i doprinos kvalitetu rada koji se dobija njihovom primenom kao i potencijal za unapređenje internih procedura institucije u cilju pružanja podrške startapovima.

Da li ste znali?

Startapi su novoosnovani, inovativni privredni subjekti koji imaju potencijal brzog i velikog rasta. Kreiranjem inovacija koje doprinose transformaciji privrede i stvaranju novih radnih mesta, startapi povećavaju izvoz proizvoda sa visokom dodatom vrednošću i doprinose ekonomskom rastu. Uspostavljanjem javne politike razvoja startapa utiče se na broj i kvalitet startapa, ali i celog ekosistema koji se oko njih stvara.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam sticanjem novih i korisnih saznanja, aktivnom diskusijom;
Zadovoljavajuć način rada i izlaganje predavača.