Obuka za praktičan rad na reviziji

Osnovne informacije

  • Pet dana (30 sati)
  • Kandidati za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.
  • Trening ili Vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Steći ćete znanje u vezi sa osnovnim principima, definicijom interne revizije, etičkim kodeksom i standardima interne revizije;
  • Imaćete razvijene veštine i tehnike za vršenje interne revizije;
  • Bićete osposobljeni je za polaganje ispita za sticanje zvanja interni revizor.

Da li ste znali?

Važnost stručnog usavršavanja internih revizora je posebno prepoznat Pravilnikom o stručnom usavršavanju ovlašćenjih internih revizora u javnom sektoru kojim se propisuju područja i oblici stručnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru i kriterijumi za priznavanje stručnog usavršavanja.

Utisci polaznika

Strekla sam nova saznanja u vezi teme.
Jasno, profesionalno, kroz odlične primere.