Obuka za procenu ponašajnih kompetencija

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Državni službenici koji rade na poslovima upravljanja ljudskim resursima i ostali zainteresovani državni službenici.
 • Trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Vladaćete ORCE (engl. Observe Record Classify Evaluate – Posmatraj – Pribeleži – Klasifikuj - Evaluiraj) metodologijom;
 • Posedovaćete veštine za obavljanje intervjua baziranog na kompetencijama;
 • Posedovaćete veštine za procenu kompetencija putem vežbe igranje uloga;
 • Posedovaćete veštine za procenu kompetencija putem grupne vežbe;
 • Vršićete integraciju podataka, matrice skorova, kriterijuma procene u saradnji sa drugim procenjivačima;
 • Opisivaćete procenjene kompetencije, snage i razvojne potrebe kandidata;
 • Davaćete konstruktivnu povratnu informaciju kandidatu;
 • Primenjivaćete mere dobre prakse u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Da li ste znali?

Uvođenje kompetencija u sistem upravljanja ljudskim resursima najčešće se vezuje za američkog psihologa Dejvida Meklelanda (David McClelland) i njegov rad iz 1973. godine, kojim je pokazao da su kompetencije (tada definisane kao motivi i lične crte) ili individualne karakteristike veoma značajni prediktori performansi i radne uspešnosti zaposlenih.

Utisci polaznika

Veoma detaljna izvedba, dinamika rada i interaktivnost.
Komunikacija, način prezentacije, vežbe i praktični primeri su na najvišem nivou.