Ocena i praćenje kapitalnih projekata

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Rukovodioci i zaposleni koji obavljaju poslove planiranja javnih investicija, pripreme i praćenja realizacije kapitalnih projekata i poslove planiranja, kao i koordinatori ovlašćeni za unos podataka o kapitalnim projektima na nivou korisnika budžetskih sredstava
 • Seminar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete osnovne koncepte i poznaje primere dobre prakse upravljanja javnim investicijama; razume kriterijume neophodne za uspešan odabir i realizaciju javnih investicija, kao i slabosti i nedostatke koji bi trebalo izbeći u toku projektnog ciklusa;
 • Prepoznavaćete pravni okvir za planiranje, pripremu, realizaciju i praćenje javnih investicija (Uredba i Pravilnici) i prateća dokumenata;
 • Naučićete da pripremite Obrazac za identifikaciju projekta;
 • Naučićete da popunite Obrazac - zahtev za finansiranje kapitalnog projekta;
 • Naučićete da pripremite Obrazac - plan implementacije projekta;
 • Naučićete da pripremite Obrazac - izveštaj o napretku implementacije projekta;
 • Razumećete ulogu Revizione komisije u procesu;
 • Razumećete ulogu nacionalne strategije/srednjoročnog plana kao izvora podataka;
 • Razumećete proceduru planiranja programskog budžeta i uključivanja kapitalnih projekata u budžet;
 • Navodićete primere dobre prakse.

Da li ste znali?

U cilju ostvarivanja preporuka Fiskalnog saveta Srbije i Državne revizorske institucije, koji već duže vreme ukazuju na neophodnost kontrole trošenja javnih sredstava, bilo je neophodno uvesti mehanizam ocene i praćenja kapitalnih investicija.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam podizanjem nivoa znanja u oblasti kapitalnih projekata.
Puno primenljivih primera, korisnih u daljem radu.