Odnosi sa javnošču

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u državnim organima i pripravnici u oblasti rada odnosi s javnošću.
 • Treningili online obuka
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Definisaćete pojmove: odnosi sa javnošću, medijska pismenost, medijske poruke i efekti;
 • Prepoznavaćete dostupne tehnike i alate u PR-u; 
 • Stvaraćete i održavati partnerski odnos sa medijima;
 • Navodićete pravne i ostale mehanizme zaštite od neistinitih informacija koje ugrožavaju ugled institucije; 
 • Uspešno ćete kreirati strukturu plana internih odnosa sa javnošću;  
 • Koristićete nove tehnologije u cilju prezentovanja svoje intitucije; 
 • Navodićete osnovna pravila kreiranja sadržaja sajta i najčešće greške koje se javljaju; 
 • Objašnjavaćete specifičnosti različitih društvenih mreža, kao i o mogućnosti plasiranja sadržaja preko njih; 
 • Navodićete faze razvoja krizne komunikacije;
 • Razlikovaćete tehnike upravljanja kriznom situacijom;
 • Prepoznavaćete i adekvatno reaguje na cyberbullying;
 • Naučićete principe antidiskriminacije u odnosima sa javnošću;
 • Razumećete ulogu zainteresovanih strana - civilnog društva u odnosima sa javnošću.

Da li ste znali?

Odnosi s javnošću (en. Public Relations - PR) su naučna disciplina koja stvara i održava reputaciju, s ciljem da se ostvari razumevanje i podrška, kao i da se utiče na mišljenja i ponašanja ciljanih javnosti.

Utisci polaznika

Praktični primeri iz prakse su mi jako bitni za moj dalji rad.
Izuzetno dobro izlaganje predavača.