Optimizacija administrativnih postupaka i zahteva

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Državni službenici koji, u okviru svog radnog mesta, rade na propisivanju i sprovođenju administrativnih postupaka, kao i njihovi rukovodioci.
 • Seminar ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete značaj optimizacije i efikasnom sprovođenju administrativnih postupaka, kao i za ostvarivanje relevantnih strateških ciljeva Republike Srbije na putu evrointegracija;
 • Razumećete značaj kvaliteta propisa na administrativne postupke i administrativne zahteve koji iz njega proizilaze;
 • Prepoznaćete uticaj administrativnih zahteva na privredu i poslovni sektor;
 • Razumećete značaj analize administrativnih postupaka i administrativnih zahteva u procesu pripreme propisa;
 • Upoznaćete strateški i zakonodavni okvir za optimizaciju administrativnih postupaka i administrativnih zahteva;
 • Moći ćete da objasnite sprovođenje administrativnih postupaka u kontekstu Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o elektronskoj upravi i Zakona o privrednim društvima (ukidanje pečata);
 • Diskutovaćete o važnosti uključivanja javnosti i civilnog društva (konsultativnog procesa) u okviru optimizacije administrativnih postupaka i administrativnih zahteva;
 • Naučićete metode optimizacije administrativnih postupaka i administrativnih zaheva i način njihove primene;
 • Upoznaćete se sa izazovima procesa optimizacije administrativnih postupaka i administrativnih zahteva;
 • Saznaćete sve o postupku merenja troškova administrativnog postupka i administrativnog zahteva;
 • Doprinećete unapređenju transparentnosti, efikasnosti i efektivnosti u sprovođenju administrativnih postupaka, primenom metoda optimizacije u radu;
 • Doprinećete unapređenju efikasnosti putem razmene podataka po službenoj dužnosti između organa u upravnom postupku;
 • Doprinećete unapređenju unapređenju javnih usluga privatnom sektoru.

Da li ste znali?

Administrativni postupak predstavlja postupak podnošenja zahteva i odlučivanja o zahtevu subjekta, u cilju ostvarivanja određenog prava ili ispunjenja obaveze.

Utisci polaznika

Zadovoljan sam kvalitetom obuke i primerima koje smo imali prilike da vidimo.
Ovo je treća obuka u Akademiji kojoj sam prisustvovao i moram da kažem da su sve bile sjajne. Sve pohvale NAJU timu!