Orijentacija

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sata)
  • Novopostavljeni državni službenici koji ne poseduju prethodno ili dovoljno iskustva u radu u javnoj upravi.
  • Seminar ili onlajn obuka
  • Potvrda

Šta ćete naučiti

  • Shvatićete svoju ulogu državnog službenika na položaju u sistemu državne uprave;
  • Upoznaćete vrednosti državne uprave i kodeks etičkog ponašanja;
  • Naučićete glavna pravila, propise i načine funkcionisanja javne uprave;
  • Razumećete osnovne rukovodeće zadatke u procesu kreiranja politika, izrade nacrta zakonodavstva, budžetiranja, upravljanja ljudskim resursima, i pružanja javnih usluga;
  • Aktivno ćete sarađivati sa drugim organima državne uprave;
  • Razmenjivaćete iskustva i graditi mrežu saradnika.

Da li ste znali?

Državni službenik je lice čije se radno mesto sastoji od poslova iz delokruga organa državne uprave, sudova, javnih tužilaštava, Državnog pravobranilaštva, službi Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službi organa čije članove bira Narodna skupština (državni organi) ili s njima povezanih opštih pravnih, informatičkih, materijalno-finansijskih, računovodstvenih i administrativnih poslova.

Utisci polaznika

Retko korisna obuka, hvala vam.
Upoznali smo kolege i koleginice sa kojima ćemo sarađivati zahvaljujući ovoj obuci. Jedina “zamerka” - obuka bi možda mogla da traje dan više.