Osmišljavanje (dizajniranje) usluga

Osnovne informacije

 • Tri dana (18 sati)
 • Državni službenici na položaju
 • Trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Naučićete značaj kontinuiranog praćenja kvaliteta javnih usluga, sa stanovišta građana i državnih službenika koji rade sa strankama;
 • Razumećete potrebu i mehanizme za inoviranje javnih usluga;
 • Razumećete značaj anketa korisnika i angažovanja građana u procesu osmišljavanja usluga;
 • Osmišljavaćete načine korišćenja prototipa u razvoju javnih usluga u svojoj oblasti;
 • Koristićete alatke za osmišljavanje/dizajniranje usluga;
 • Osmišljavaćete načine korišćenja novih tehnologija za modernizaciju javnih usluga u svojoj oblasti rada;
 • Uvidećete značaj podsticajne organizacione kulture u pružanju prvoklasnih usluga, i značaj kreiranja takve kulture u svojoj oblasti, kao i svoju ulogu lidera u kreiranju organizacione kulture orijentisane na korisnike;
 • Učestvovaćete u razmeni sa kolegama i učenju od kolega na osnovu iskustava u vezi sa javnim uslugama.

Da li ste znali?

Dok se u prošlosti dizajn prvenstveno shvatao kao industrija koja je deo kreativnog sektora, danas se dizajn vrednuje kao sredstvo razvoja u svim industrijama i kao pristup rešavanju problema, kako u privatnom sektoru, tako i u javnom sektoru - kako bi se razvila metodologija dizajniranja usluga za građane, inovacije u javnom sektoru i javna vrednost.

Utisci polaznika

Posebno sam zadovoljna interakcijom sa predavačima i diskusijama. Hvala!
Odlično organizovana i osmišljena obuka, primenljiva saznanja u praktičnom radu. Sve pohvale za izuzetnu organizaciju i dostupnost kolega i zaposlenih u NAJU.