Osnove javnih finansija

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u državnim organima i pripravnici u oblasti finansijsko-materijalni poslovi.
 • Seminarili online obuka
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Znaćete opšta rešenja u okviru budžetskog sistema. 
 • Razumećete načela budžetskog postupka. 
 • Naučićete korake u procesu planiranja budžeta. 
 • Razumećete način izvršenja budžeta. 
 • Znaćete opšte karakteristike budžetskog računovodstva i izveštavanja. 
 • Razumećete faze planiranja i sprovođenja javnih nabavki. 
 • Razlikovaćete ključna obeležja interne i eksterne revizije. 

Da li ste znali?

Javne finansije su polje ekonomije koje se bave sredstvima za kolektivne i vladine aktivnosti, te upravljanjem i organiziranjem tih aktivnosti.

Utisci polaznika

Hvala na jasnoj i konciznoj obuci.
Zadovoljna sam detaljnim uputstvima od strane predavača i primerima iz prakse.