Osnove javnih nabavki

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Znaćete načela javnih nabavki;
 • Razlikovaćete institucije u sistemu javnih nabavki;
 • Poznavaćete važeće propise u oblasti javnih nabavki;
 • Poznavaćete osnove Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine i Akcioni plan za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2021. godinu;
 • Razumećete moguće nepravilnosti u postupku javnih nabavki;
 • Razlikovaćete nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje;
 • Poznavaćete način sprečavanja korupcije i sukoba interesa;
 • Razumećete propisane načine komunikacije u postupcima javnih nabavki, kao i izuzetke od obavezne elektronske komunikacije;
 • Poznavaćete limite (pragove) do kojih se Zakon ne primenjuje odnosno od kojih se Zakon primenjuje;
 • Razumećete proces planiranja nabavke;
 • Razlikovaćete vrste postupaka javnih nabavki;
 • Razumećete specifičnosti postupaka javnih nabavki koji omogućavaju nabavku inovativnih dobara, usluga ili radova (konkurentni postupak sa pregovaranjem, konkurentni dijalog, partnerstvo za inovacije);
 • Moći ćete da objasnite centralizovane javne nabavke;
 • Znaćete šta je portal javnih nabavki;
 • Poznavaćete uslove za pokretanje postupka javne nabavke;
 • Moći ćete da navede kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta;
 • Razlikovaćete kriterijume za dodelu ugovora;
 • Znaćete vrste oglasa;
 • Poštovaćete rokove u postupku javne nabavke;
 • Poznavaćete proceduru podnošenja ponude i njeno važenje;
 • Znaćete kako se otvara ponuda;
 • Poznavaćete odluke kojim se okončava postupak javne nabavke;
 • Razumećete Ugovor o javnoj nabavci;
 • Znaćete ulogu službenika za javne nabavke;
 • Razlikovaćete izveštaje o javnim nabavkama;
 • Znaćete poslove komisije za javne nabavke;
 • Pravilno ćete postupati sa informacijama;
 • Poznavaćete sve funkcije portala javnih nabavki;
 • Moći ćete da identifikuje zloupotrebu u realizaciji ugovora;
 • Razumećete mehanizme kontrole realizacije javnih nabavki;
 • Prepoznaćete moguće situacije sukoba interesa;
 • Primenjivaćete principe antidiskriminacije u postupcima javnih nabavki.

Da li ste znali?

Osnovni principi javnih nabavki su efektivnost, ekonomičnost i efikasnost. Efektivnost podrazumeva da su ostvareni rezultati javnih nabavki u skladu sa postavljenim ciljevima. Ekonomičnost podrazumeva da se celokupna nabavka i procedura spovođenja javnih nabavki čini uz što manje troškove. Efikasnost sprovedene nabavke podrazumeva da je ona blagovremeno i racionalno planirana, sprovedena uz najmanje moguće troškove po naručiocu i uz adekvatnu vrstu postupka, bez žalbi ponuđača i odlaganja rokova.

Utisci polaznika

Najviše sam zadovoljana načinom razmišljanja predavača i mogućnošću da stečeno znanje primenim u praksi.
Izlaganje je bilo veoma dobro i nije bilo razloga za dodatna pitanja na temu.