Osnove javnih nabavki i upravljanja ugovorima PRAG

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Državni službenici koji žele da steknu, prošire ili obnove znanje koji rade na poslovima planiranja, programiranja, kontrole kvaliteta, sprovođenja, praćenja, izveštavanja, vrednovanja i revizije programa pretpristupne pomoći EU.
 • Seminar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Naučićete EU pravila za sprovođenje javnih nabavki;
 • Naučićete osnovne procese u okviru postupka javnih nabavki;
 • Učestvovaćete u pripremi Plana javnih nabavki;
 • Primenjivaćete smernice za pripremu projektnih zadataka;
 • Razlikovaćete vrste i tipove procesa javnih nabavki;
 • Pripremaćete tendersku dokumentaciju;
 • Razlikovaćete opšte principe i razlike kod PRAG/FIDIK radova;
 • Učestvovaćete u procesu ocenjivanja ponuda;
 • Razumećete postupak sprovođenja ugovora;
 • Nabrajaćete najčešće greške u sprovođenju javnih nabavki;
 • Razumećete odgovornosti u okviru sprovođenja programa/projekata pretpristupne pomoći EU;
 • Poznavaćete zahteve u pogledu informisanja javnosti i vidljivosti u sprovođenju postupka javnih nabavki i sprovođenju ugovora.

Da li ste znali?

Nabavke koje se finansiraju iz ugovora o donaciji se sprovode u skladu sa PRAG-om/pravilnik o procedurama za ugovore spoljnih akcija EU.

Utisci polaznika

Nove informacije iz predmetne oblasti će mi koristiti u daljem radu.
Zadovoljna sam kvalitetom materijala.