Osnove marketing mendžmenta u javnoj upravi

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Službenici zaduženi za odnose sa javnošću.
 • Trening ili vebinar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Upoznaćete osnove marketing menadžmenta;
 • Imaćete mogućnost da definišete strategije i različite kanale komunikacije;
 • Učestvovaćete u planiranju i izvršenju budžeta;
 • Planiraćete i ućestvovaćete u realizaciji kampanje;
 • Vršićete oglašavanje uz poštovanje profesionalne etike;
 • Razlikovaćete mogućnosti analize efekata kampanje;
 • Razlikovaćete dobre i loše primere oglašavanja državnih organa.

Da li ste znali?

Oblast Odnosi sa javnošću se javlja kao nužna potreba javne uprave kada je reč o otvaranju svojih vrata ka široj javnosti.

Utisci polaznika

Jasno, zanimljivo, interaktivno.
Temeljnim pristupom, korak po korak. Ukoliko se sve adekvatno primeni, uspeh organizacije događaja je zagarantovan.