Osnove obrade i zaštite podataka

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Državni službenici na izvršilačkim i rukovodećim radnim mestimakoji rade na poslovima sprovođenja klasifikacije i procedure zaštite podataka, odnosno koji primenjujuZakon o tajnosti podataka, Zakon o zaštiti ličnih podataka, Zakon o zaštiti poslovne tajne, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakon o informacionoj bezbednosti i ostale propise koji se odnose na zaštićene podatke.
 • Seminar ili vebinar
 • Potvrda

Šta ćete naučiti

 • Koristićete terminologiju zaštite podataka;  
 • Diskutovaćete o političkim, pravnim, tehnološkim i bezbednosnim aspektima zaštite podataka; 
 • Poznavaćete osnove politike zaštite tajnih podataka i nacionalne bezbednosne politike; 
 • Raspoznavaćete kategorije štićenih podataka, obavlja klasifikaciju i primenjivaćete zakonom određeni pravni režim na štićene podatke;  
 • Razumećete specifičnosti zaštite profesionalne tajne i etičkih kodeksa različitih profesija; 
 • Razlikovaćete obaveze organa javne vlasti po pitanju implementacije odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o tajnosti podataka, Zakona o zaštiti poslovne tajne i drugih propisa koji se odnose na štićene podatke u upravnim i sudskim postupcima, kao i profesionalne tajne;  
 • Opisivaćete pojam štićenog podatka – lični podatak, tajni podatak, poslovnu i profesionalnu tajnu;  
 • Razumećete odnos propisa o štićenim podacima sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;    
 • Opisivaćete postupak za zaštitu podataka;  
 • Navodićete standarde odredbi propisa o zaštiti podataka;  
 • Diskutovaćete o važnosti kontrole i nadzora nad sprovođenjem propisa;  
 • Opisivaćete praktična iskustva u primeni propisa o zaštiti podataka;  
 • Prepoznaćete insajdersku pretnju i preduzimaćete mere na njenom otklanjanju; 
 • Poštovaćete princip antidiskriminacije u oblasti zaštite podataka; 
 • Diskutovaćete o zaštiti podataka u kontekstu iformacione bezbednosti. 

Da li ste znali?

Opšta uredba o zaštiti podataka, odnosno GDPR (Dženeral data protekšn regulejšn) stupio je na snagu 21. maja 2018. godine u zemljama EU nakon što je državama članicama kao i kompanijama dat rok od dve godine da se usaglase sa odredbama istog.

Utisci polaznika

Sve je bilo dobro. Zadovoljan izlaganjem realizatora i stečenim znanjem.
Pozitivan utisak širinom iznesenog materijala, raznolikošću izlaganja i pregledom svih aspekata teme i inoviranjem pravnih propisa.