Osnove razvoja veb rešenja

Osnovne informacije

 • Pet dana (30 sati)
 • Državni službenici koji obavljaju informatičke poslove
 • Kurs
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete osnovne koncepte Web-a;
 • Naučićete da planirate izgled i izrađuje web stranice;
 • Znaćete da postavite Websajt (FTP);
 • Savladaćete podešavanje servera na mreži;
 • Naućičete kako da objavlite Websajt;
 • Naučićete da koristite IDE (Notepad++, Visual Studio Code);
 • Razumećete osnove HTML & HTML5;
 • Vršićete predkodiranje u HTML dokumentu;
 • Koristićete HTML komentare, elemente i atribute;
 • Koristićete HTML5 šablone;
 • Koristićete HTML5 semantike (sections, iframe improvment, MathML);
 • Koristićete HTML5 grafike (Canvas, SVG, Web GL, Web Storage);
 • Razumećete osnove CSS & CSS3;
 • Koristićete CSS selektore (Pseudo-class, Pseudo-elementi, attr-selektori);
 • Koristićete navigaciju;
 • Naučićete nasleđivanje i kaskadiranje;
 • Naučićete Responsive Design;
 • Naučićete Viewport;
 • Koristićete Git repozitorijum;
 • Upoznaćete se sa Git fazama za dodavanje datoteka u spremište;
 • Upoznaćete se sa osnovama programiranja i JavaScript-a;
 • Znaćete kako da pregledate skripte na webu;
 • Naučićete da kreirate JavaScript fajlove;
 • Razumećete strukturu JavaScript koda;
 • Naučićete da kreirate petlje i osnovne izjave u JavaScript-u.

Da li ste znali?

Prvi web sajt na svetu je kreirao Britanac Tim Berners-Li. On je izumeo World Wide Web, skraćeno WWW sistem koji omogućava povezivanje, sortiranje i pregledanje svih vrsta informacija. Ustanovljena je 1990. godine u laboratoriji Evropske organizacije za nuklearno istraživanje (CERN). Veb-sajtovi su pisani u HTML-u ili konvertirani u njega i pristupa im se softverskim interfejsom poznatim kao user agent. Veb-stranice mogu biti prikazane na velikom rasponu uređaja različitih veličina, uključujući desktop računare, laptopove, PDA uređaje i mobilne telefone.

Utisci polaznika

Sjajna interaktivnost sa predavačem, pristupačnošću i slobodnim diskusijama.
Sve je sjajno - predavač, pripremljen materijal, tempo.