Osnove upravljanja migracijama

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sati)
  • Državni službenici koji su uključeni u rad sa migrantima i/ili pružaju usluge migrantima.
  • Seminar
  • Potvrda

Šta ćete naučiti

  • Navodićete strateški i normativni okvir regulisanja položaja različitih kategorija migranata kao i institucionalni okvir u ovoj oblasti;
  • Opisivaćete ulazak (zakonit i nezakonit) kao i boravak stranaca;
  • Navodićete različite kategorija migranata;
  • Opisivaćete specifičnosti prava migranata u Republici Srbiji i posebno na nivou lokalne samouprave;
  • Razumećete ulogu civilnog društva u upravljanju migracijama;
  • Navodićete prava migranata i načina njihovog ostvarivanja.

Da li ste znali?

Osnovni elementi sistema upravljanja migracijama su politika viza, integrisano upravljanje granicom, regulisan boravak stranaca, mehanizmi za integraciju migranata u društvo, ukupna zaštita svojih državljana koji se nalaze na radu i boravku u inostranstvu, kao i aktivna politika zapošljavanja.

Utisci polaznika

Nova saznanja o temi. Svi delovi obuke su bili korisni.
Zadovoljna dobijenim statističkim podacima, izlaganjem i načinom prezentovanja.