OSTVARIVANjE REZULTATA: Pružanje javnih usluga - Ostvarivanje pune koristi od digitalizacije

Osnovne informacije

  • Jedan dan (5 sati)
  • Novopostavljeni državni službenici na položajima.
  • Seminar ili vebinar
  • Nakon pohađanja svih devet programa obuke za novopostavljene državne službenike na položajima, dobija se potvrdu o učešću.

Šta ćete naučiti

  • Razvićete kapacitete potrebne za razvoj javnih usluga;
  • Razumećete značaj digitalne transformacije i načine za njeno ubrzanje;
  • Razumećete principe upravljanja kvalitetom u pružanju usluga;
  • Sagledaćete sopstvenu ulogu i odgovornost u procesu digitalizacije državne uprave.

Da li ste znali?

U oblasti reforme javne uprave i pružanja usluga Vlada je u prethodnih nekoliko godina utvrdila razvoj elektronske uprave kao jedan od svojih prioriteta. Programom razvoja elektronske uprave je, između ostalog, planirano da se razvije 300 novih elektronskih usluga i servisa za građane i privredu.

Utisci polaznika

Istakao bih jasno izlaganje voditelja, isticanje ključnih stvari i poštovanje vremenske dinamike.
Obuka je bila sjajna i sa puno primera. Neophodna za moj posao i posao mojih kolega.