OSTVARIVANjE REZULTATA: Upravljanje sistemom javnih politika

Osnovne informacije

 • Dva dana (9 sati)
 • Novopostavljeni državni službenici na položajima.
 • Seminar ili vebinar
 • Nakon pohađanja svih devet programa obuke za novopostavljene državne službenike na položajima, dobija se potvrdu o učešću.

Šta ćete naučiti

 • Sagledaćete svoju ulogu i obaveze u ciklusu upravljanja javnim politikama;
 • Razlikovaćete faze ciklusa upravljanja politikama i razume dokumenta koja se izrađuju u tom procesu i koja su neophodna za odlučivanje;
 • Definisaćete ciljeve i ocenjivaćete uticaj u skladu sa principima orijentisanosti na rezultate;
 • Shvatićete značaj ex-ante i ex-post procene uticaja i podsticaćete njihovu primenu;
 • Koristićete instrumente za upravljanje sprovođenjem i praćenje javnih politika;
 • Umećete da utvrđujete i analizirate troškove javnih politika i principa za povezivanje javnih politika i budžetiranja;
 • Upravljaćete procesom konsultacija i javne rasprave.

Da li ste znali?

Javne politike obuhvataju sve one mere koje Vlada sprovodi u svim važnim oblastima razvoja kao što su privreda, zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, nauka, inovacije i sl. Javne politike ukazuju na pravac u kojem treba ići kada se rešavaju pitanja od javnog značaja. A zašto se javnim politikama upravlja? Zato što nije dovoljno samo planirati, usvajati strategije, programe i akcione planove. Potrebno je planirati zajedno, usaglašeno i koordinisano.

Utisci polaznika

Odličan pristup i rad realizatora obuke, nadam se primenjivanju stečenog znanja.
Bez primedbi, sasvim dovoljno vremena za obuku i usavršavanje načina rada. Bilo je lepo družiti se sa kolegama i koleginicama tokom ova dva dana.