Otkrijte svoje "Najbolje ja"

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Biće Vam jasno savremeno shvatanje karijere i ličnog razvoja i njihov međusobni odnos;
 • Nabrajaćete ciljeve samoprocene i procene razvojnih potencijala;
 • Razlikovaćete metode i instrumente samoprocene individualnih potencijala za razvoj;
 • Poznavaćete svoje jake i slabe strane i iskazivaćete spremnost za lični razvoj;
 • Objašnjavaćete teoriju MBTI (Myers Briggs Type Indicator);
 • Opisivaćete svrhu i primenu MBTI;
 • Primenjivaćete etičke smernice u primeni MBTI;
 • Diskutovaćete o konceptu preferencija u okviru MBTI;
 • Nabrajaćete MBTI dimenzije;
 • Bićete upoznati sa tipologijom profila prema MBTI;
 • Navodićete primere povezanosti MBTI tipologije sa aspektima radnog ponašanja;
 • Uočićete oblasti u kojima ima potrebu za dodatnim učenjem i kreiraćete plan ličnog razvoja na osnovu MBTI tipa.

Da li ste znali?

Lični razvoj je doživotni proces. Ako želite da rastete, razvijate se i postižete uspehe, onda morate biti spremni da razvijate svoje veštine i kvalitete, a mane korigujete i svedete na minimum. Na putu do maksimalnog potencijala veoma je važno da procenite koje su to vaše vrline i veštine potrebne da postavite životne ciljeve.

Utisci polaznika

Obuka je bila predivna, uživala sam u svakom trenutku.
Predočeno nam je sve ono što se podrazumeva, ali se ne iznosi javno.