Otvaranje podataka

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Naučićete da nabrojite principe Partnerstva za otvorenu upravu i opisuje koncept otvorenih podataka;
  • Upoznaćete se sa Regulatornim okvirom za otvaranje podataka;
  • Saznaćete o uticaju koju koji mogu imati otvoreni podaci, o koristi i potencijalnim izazovima;
  • Znaćete da opišete ponovnu upotrebu otvorenih podataka;
  • Znaćete primere otvorenih setova podataka;
  • Naučićete aplikacije nad otvorenim podacima;
  • Upoznaćete se sa tehnološkim principima otvaranja podataka i rad na Portalu otvorenih podataka.

Da li ste znali?

Koncept otvorenih podataka odnosi se na skupove podataka koji su javno dostupni u obliku pogodnom za dalju računarsku obradu, koje svako može slobodno da koristi bez ograničenja, modifikuje, kombinuje sa podacima iz drugih izvora i dalje distribuira.

Utisci polaznika

Prezentacija praktičnih primera kako se koristi Portal otvorenih podataka.
Prepoznala sam da će mi pomoći u daljem radu.