Pet načina da stvorimo psihološku sigurnost na radnom mestu

Osnovne informacije

  • Jedan dan (3 sata)
  • Državni službenici koji se premeštaju na radno mesto rukovodioca uže unutrašnje jedinice kao i rukovodioci uže unutrašnje jedinice
  • Vebinar ili radionica
  • Potvrda

Šta ćete naučiti

  • Razumećete koncept mentalnog zdravlja i rezilijentnosti;
  • Primenjivaćete mehanizme rukovodioca u prevenciji mobinga;
  • Praktikovaćete tehnike za stvaranje i održavanje psihološke sigurnosti na radnom mestu.

Da li ste znali?

Psihološka sigurnost se odnosi na atmosferu u kojoj se ljudi osećaju prijatno i mogu da komuniciraju i da se izražavaju bez straha od posledica. Kada se zaposleni osećaju psihički bezbedno, osećaju se slobodnima da eksperimentišu i inoviraju bez brige o kazni. Kao rezultat toga, zaposleni su više angažovani, što pozitivno utiče na krajnji rezultat kompanije.

Utisci polaznika

Mišljenja sam da bi svi rukovodioci trebalo da prođu ovu obuku - veoma korisno i novo za mene.
Obuka je izuzetno praktična, sa konkretnim "to do" savetima i tehnikama - pogađa pravo u centar.