Pisana komunikacija

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Kratko ćete navoditi istoriju poslovne pisane komunikacije na srpskom jeziku;
 • Razlikovaćete tradicionalna pravila i savremene standarde u izradi poslovnog pisma;
 • Prepoznavaćete neophodnu strukturu dopisa;
 • Navodićete obavezne elemente dopisa;
 • Nabrajaćete vrste zapisnika;
 • Poznavaćete načine vođenja zapisnika i njihovog čuvanja;
 • Nabrajaćete delove zapisnika;
 • Objašnjavaćete šta sadrži od informacija svaki deo zapisnika;
 • Rešavaćete svoje nedoumice u pisanoj komunikaciji;
 • Poznavaćete funkciju apelativnog dela dopisa;
 • Poštovaćete pravila prilikom pisanja pozdrava.

Da li ste znali?

Komunikacija (od lat. commūnicāre sa značenjem „deliti“ ili „učiniti zajedničkim; saopštiti; objaviti”) predstavlja čin prenošenja razumljive informacije. Komunikacija zahteva pošiljaoca, poruku i primaoca. Komunikacija je važna aktivnost koju čak i nesvesno sprovodimo u svakom trenutku našeg svakodnevnog života.

Utisci polaznika

Jasno, korisno, primenjivo svakodnevno!
Predavač je zaista stručno lice. Svaka čast!