Pisanje saopštenja i izjava za medije

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Državni službenici zaduženi na poslovima odnosa sa javnošću.
  • Radionica ili vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Objašnjavaćete vrste i karakteristike saopštenja za medije;
  • Kreiraćete saopštenje za medije u različitom kontekstu.

Da li ste znali?

Saopštenje za javnost je naјčešći oblik prenošenja informacija javnosti putem medija.

Utisci polaznika

Interesantan predavač!
Izuzetni tsam zadovoljna količinom i kvalitetom novih informacija kao i načinom njihovog prezentovanja.