Planiranje ličnog razvoja i karijere

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Razlikovaćete savremeni i tradicionalni koncept karijere;
  • Diskutovaćete o značaju planiranja ličnog razvoja i karijere i važnost privlačenja i zadržavanja stručnog kadra;
  • Bićete spremni da istražujete i prepoznajete svoje potencijale (interesovanja, potrebe, znanja, veštine i sposobnosti) i povezujete ih sa potrebama državne uprave;
  • Koristićete različite izvore informacija o karijernim mogućnostima unutar sistema državne uprave;
  • Kreiraćete lični plan razvoja;
  • Samostalno ćete postavljati karijerne ciljeve;
  • Razumećete važnost sistematskog učenja i primenjivaćete različite metode i strategije jačanja svojih potencijala koji doprinose realizaciji karijernih ciljeva;
  • Bićete upoznati sa karijernim mogućnostima unutar sistema državne uprave i aktivno se uključiti u interno tržište rada;
  • Jasnije ćete razlikovati uloge i odgovornosti svih zainteresovanih strana u postupku upravljanja karijerom u državnoj upravi.

Da li ste znali?

Glad za znanjem vas svakako motiviše da prekoračujete granice u vlastitoj disciplini, dok bi drugi - koji imaju manje potrebe da znaju više - mogli naprosto da odustanu.

Utisci polaznika

Podstakli ste me na razmišljanje, da se zapitam u čemu sam dobra i na čemu treba još da poradim.
Predavač je sve vreme držao pažnju, tema interesantna.
Obuka je bila jednostavna, konkretna i interesantna.