Planiranje prioritetnih oblasti finansiranja

Osnovne informacije

 • Jedan dan (4 sata)
 • Rukovodioci užih unutrašnjih jedinica koji obavljaju finansijsko-materijalne poslove i državni službenici koji rade na poslovima pripreme i planiranja budžeta i javnih investicija.
 • Predavanje ili vebinar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Razumećete specifičnosti Uputstva za pripremu budžeta Republike Srbije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu;
 • Razumećete definisane limite rashoda i izdataka budžetskog korisnika;
 • Naučićete da pripremate finansijski plan u skladu sa Uputstvom za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja garantnog akta, upravnih radnji i pružanja javnih usluga;
 • Naučićete da pripremate priloge i obrazloženja koje korisnici dostavljaju uz predlog finansijskog plana;
 • Razumećete postupak i dinamiku dostavljanja predloga finansijskog plana;
 • Razumećete ulogu civilnog društva u planiranju prioritetnih oblasti finansiranja;
 • Primenjivaćete principe antidiskriminacije u planiranju prioritetnih oblasti finansiranja.
s

Da li ste znali?

Oblast planiranja i izvršenja budžeta je jedna od najvažnijih oblasti od kojih zavisi funkcionisanje celokupne državne uprave od 2017. godine.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam stečenim znanjem,koje mi je potrebno za obavljanje poslova na mom radnom mestu!
Izuzetni treneri, profesionalno i ljubazno osoblje i uvek aktuelne teme - sve preporuke.