Planiranje sredstava IPA i nacionalnog učešća u kontekstu indirektnog sistema upravljanja i kontrole

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati)
  • Zaposleni u operativnim strukturama, finansijske službe i revizori tela određeni za upravljanje programima pretpristupne pomoći, zaposleni u upravljačkoj strukturi i revizori Revizorskog tela.
  • Seminar ili vebinar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Razumećete sistem bankovnih računa i postupak prenošenja novca između EK, Nacionalnog fonda, Tela za ugovaranje i ugovarača/korisnika bespovratne pomoći;
  • Objašnjavaćete proces planiranja sredstava;
  • Poznavaćete način upravljanja sredstvima nacionalnog sufinansiranja;
  • Navodićete karakteristike zahteva za sredstvima upućenih EK;
  • Objašnjavaćete postupak obustave plaćanja;

Da li ste znali?

U Sektoru za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći obavljaju se poslovi koji se odnose na: utvrđivanja razvojnih ciljeva i prioriteta za finansiranje iz IPA i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije i razvojne pomoći; utvrđivanje metodološkog pristupa i smernica izradi plansko-programskih dokumenata za finansiranje iz IPA i strukturnih fondova i kohezionog fonda EU, uključujući i dokumenata u oblasti integrisanog lokalnog i regionalnog razvoja; praćenje ispunjavanja uslova za finansiranje iz IPA i sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda EU (tzv. uslovi za sprovođenje).

Utisci polaznika

Zadovoljna sam kvalitetom obuke i praktičnim primerima.
Dobra obuka,jasna i odlično koncipirana.