PM2 metodologija za upravljanje projektima

Osnovne informacije

  • Pet dana (40 sati)
  • Državni službenici na rukovodećim i izvršilačkim radnim mestima koji obavljaju poslove u vezi sa planiranjem i praćenjem projekata koji se finansiraju iz različitih izvora finansiranja.
  • Seminar
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Razumećete osnovne teorije i koncepte upravljanja projektima;
  • Razumećete osnovne procese upravljanja projektima po PM2;
  • Razumećete principe projektnog menadžmenta u javnom sektoru u svakodnevnom radu;
  • Primenjivaćete alate i tehnike za analizu okruženja i očekivanja naručioca projekta;
  • Primenjivaćete alate i tehnike PM2 za pokretanje projekta;
  • Primenjivaćete znanja, alate i tehnike za upravljanje projektom u toku njegove realizacije, u skladu sa PM2.

Da li ste znali?

Project Cycle Management PCM je metodologija za izradu predloga projekta i njegovu realizaciju. Nešto detaljnija definicija objašnjava PCM kao metodologiju koja obuhvata različite alate i instrumente, a čije korišćenje nam olakšava planiranje, pisanje, realizaciju i upravljanje projektom.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam materijalom dobijenim na obuci.
Zadovoljan sam novim znanjima i načinom organizacije.