Podaci u javnom sektoru-upotreba podataka,definisanje pokazatelja i njihovo tumačenje.

Osnovne informacije

 • Dva dana (12 sati)
 • Lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u državnim organima i pripravnici u oblasti rada stručno-operativnih poslova.
 • Trening ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete ulogu podataka i analitičkih procesa u planskom sistemu;
 • Razlikovaćete tipove podataka;
 • Prikupljaćete i bezbedno čuvati podatke iz različitih izvora i formatira ih u mašinski čitljiv format;
 • Automatizovaćete proces prikupljanja podataka iz različitih izvora;
 • Identifikovaćete različite izvore podataka i povezuje ih koristeći ETL alate (Power Query);
 • Formiraćete vremenske serije podataka i baze podataka;
 • Naučićete osnovne pojmove deskriptivne statistike;
 • Računaćete osnovne analitičke pokazatelje (prosek, stopa rasta, bazni i lančani indeksi, modus, medijana);
 • Organizovaćete podatke prema odabranim obeležjima i pripremi podatke za dalje korišćenje u procesu analize i izveštavanja;
 • Identifikovaćete bitne podatke i pokazatelje (pokazatelje učinka) u procesu praćenja, izveštavanja i vrednovanja javnih politika i odluke zasniva na rezultatima;
 • Pravilno ćete interpretirati (tumačiti) pokazatelje i piše izveštaj;
 • Predstavljaćete podatke i pokazatelje kroz izveštajne tabele i grafikone.

Da li ste znali?

Pod podacima u javnom sektoru, u ovom istraživanju, podrazumevaju se podaci koje generišu i koriste organi javne vlasti. To mogu biti informacije od javnog značaja, ali i sve druge informacije koje je jedan organ javne vlasti spreman da podeli sa nekim pravnim ili fizičkim licem

Utisci polaznika

Zadovoljna sam jednostavnošću izlaganja.
Zadovoljan sam detaljnim objašnjenjima.