Poresko poslovanje

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Državni službenici koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima u organima državne uprave.
 • Seminar ili vebinar
 • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

 • Naučićete način za ispunjenje poreske obaveze;
 • RazumeĆETE naplatU poreza i poresku kontrolu;
 • Naučićete elemente poreske prijave;
 • Znaćete da popunite prijave i naučićete rokove za podnošenje prijava;
 • Moći ćete da objasnite karakteristike izmenjene poreske prijave i prijave za porez po odbitku;
 • Naučićete način izbegavanja dvostrukog oporezivanja;
 • Naučićete utvrđivanje poreza na dodatu vrednost;
 • Razumećete kada se donacije oporezuju;
 • Naučićete šta znači oporezivanje digitalne imovine;
 • Razumećete poreski tretman primanja koja imaju karakter zarade;
 • Naučićete o novinama u fiskalizaciji;
 • Razumećete aktuelnosti vezane za izmenu propisa i novodonešenih zakona iz poreske oblasti.

Da li ste znali?

Zakonom o poreskom poslovanju uređuju se postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na koje se ovaj zakon primenjuje (u daljem tekstu: poreski postupak), prava i obaveze poreskih obveznika, registracija poreskih obveznika i poreska krivična dela i prekršaji. Ovim zakonom obrazuje se Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija i uređuju njena nadležnost i organizacija.

Utisci polaznika

Obuka je odlično koncipirana, pomaže zaposlenima koji rade na ovim poslovima.
Izuzetni treneri, profesionalno i ljubazno osoblje i uvek aktuelne teme - sve preporuke