PR pitching

Osnovne informacije

  • Jedan dan (4 sata)
  • Državni službenici zaposleni na poslovima odnosa sa javnošću.
  • Radionica ili vebinar
  • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

  • Prepoznajćete različite vrste pičinga;
  • Kreiraćete efektan pič.

Da li ste znali?

Pitch je engleska reč, a u direktnom prevodu znači baciti, vrhunac, bubnuti. U marketinškom rečniku podrazumeva kratku promotivnu prezentaciju firme, osobe ili projekta. Obično traje tri minuta, a nekad i bitno manje.

Utisci polaznika

Odlična metoda rada predavača!
Ono što sam očekivao od ove obuke, ostvarilo se.