Pravo i procedure Evropske unije

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

 • Naučićete nastanak i razvoj EU;
 • Poznavaćete proces donošenja odluka u EU;
 • Poznavaćete proces donošenja zakona u EU;
 • Navodićete vrste pravih akata u EU;
 • Diskutovaćete o procesu nadzora nacionalnih parlamenata;
 • Znaćete proces evropskih integracija;
 • Znaćete odnos institucija Komisija-Savet-Parlament;
 • Znaćete rad Evropskog parlamenta;
 • Znaćete rad Evropskog saveta;
 • Znaćete rad Saveta;
 • Znaćete rad Evropske komisije;
 • Znaćete rad savetodavnih tela EU;
 • Znaćete rad agencija EU;;
 • Navodićete instrumente i procese donošenja odluka unutar prvog stuba Evropske unije;
 • Znaćete rad Evropskog suda pravde;
 • Diskutovaćete o toku postupaka pred Evropskim sudom pravde;
 • Nabrajaćete osnovna načela pravnog poretka Evropske unije;
 • Znaćete rad Evropskog revizorskog suda.

Da li ste znali?

Ugovor o Evropskoj uniji (UEU) – Ugovor iz Mastrihta – je potpisan u Mastrihtu 7. Februara 1992. a na snagu je stupio 1993. godine. Njime je osnovana Evropska unija, Parlamentu je dato veće učešće u procesu donošenja odluka, a dodate su i nove oblasti strateške saradnje.

Utisci polaznika

Kvalitetna i korisna obuka, pristup i način izlaganja predavača na visokom nivou.
Naizgled suvoparna tema na zanimljiv način prezentovana. Odlična prezentacija!