Primena aplikacije Mentimetar u učenju

Osnovne informacije

  • Jedan dan (4 sata)
  • Akreditivani realizatori koji se nalaze na rang listi po sprovedenom internom konkursu Nacionalne akademije za javnu upravu za angažovanje realizatora.
  • Radionica ili Vebinar
  • Potvrda o učešću

Šta ćete naučiti

  • Znaćete karakteristike aplikacije Mentimeter;
  • Kreiraćete nalog u Mentimeter aplikaciji;
  • Znaćete mogućnosti primene aplikacije Mentimeter u različitim fazama realizovanja obuke: za uvodne aktivnosti, zagrevajuće aktivnosti, aktivnosti građenja znanja i evaluativne aktivnosti;
  • Kreiraćete zadatke putem aplikacije Mentimeter;
  • Poznavaćete prednosti primene aplikacije Mentimeter u obukama

Da li ste znali?

Mentimeter je digitalni alat koji omogućava postavljanje pitanja i prikupljanja povratnih informacija i izrade prezentacija određene teme. Može se koristiti tokom prezentacije, izlaganja sadržaja/predavanja, vođenja radionice ili završne refleksije na učenje. Posebno je pogodan alat za velike grupe kako bi se omogućila minimalana interakcije tokom izlaganja neke teme.

Utisci polaznika

Naučila sam da koristim novu aplikaciju koja će mi pomoći u bućem radu!
Sjajna obuka, za svaku preporuku.