Primena ZUP-a u praksi

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Diskutovaćete o primeni načela upravnog postupka u praksi;
  • Analiziraćete sporne situacije iz prakse;
  • Raspravljaćete o domaćoj i regionalnoj praksi u oblasti upravnog ugovora, garantnog akta, upravnih radnji i pružanja javnih usluga;
  • Uporedićete iskustva u opštenju organa i stranaka;
  • Diskutovaćete o primeni ZUP-a u delu koji se tiče rešenja i zaključka;
  • Analiziraćete prednosti i nedostatke zakonske regulative u praksi u delu koji se odnosi na žalbu;
  • Razmenićete iskustva kada su u pitanju posebni slučajevim uklanjanja i menjanja rešenja i izvršenje upravnih akata.

Da li ste znali?

Puna primena novog Zakona o opštem upravnom postupku je na snazi od 2017. godine.

Utisci polaznika

Zadovoljna sam kvalitetom obuka koje nam NAJU pruža i trudim se da kontinuirano usavršavam znanja i veštine koje su mi potrebne za obavljanje poslova na mom radnom mestu!
Izuzetni treneri, profesionalno i ljubazno osoblje i uvek aktuelne teme - sve preporuke