Priprema predloga projekata po procedurama Evropske Unije

Osnovne informacije

  • Tri dana (18 sati)
  • Rukovodioci i službenici u organizacionim jedinicama za upravljanje projektima, organizacionim jedinicama za lokalni ekonomski razvoj, kao i službe za finansijsko planiranje i budžet.
  • Trening
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Razumećete specifičnosti ciklusa kod projektnog finansiranja od strane EU i prepoznavaćete koji projekti su podobni za finansiranje iz sredstava EU;
  • Primenjivaćete osnovne elemente analize zainteresovanih strana i procenjivaćete značaj i uloge (delova) lokalne administracije i drugih aktera u identifikaciji prioriteta i formulisanju projektnih predloga;
  • Primenjivaćete osnovne elemente analize problema i uspešno ćete modifikovati identifikovane probleme u formulaciji ciljeva i sagledavaćete alternativna rešenja;
  • Razumećete logiku intervencije odnosno postavljanje hijerarhije ciljeva i logičnog sleda rezultata i aktivnosti projekta;
  • Prepoznavaćete kvalitetne i dostupne indikatore i dovodićete ih u vezu sa kasnijim fazama realizacije projekta (praćenje, izveštavanje);
  • Razumećete uticaj pretpostavki i indikatora na izvodljivost predviđenog projekta i moćićete da izvršite bazično popunjavanje logičke matrice projekta;
  • Procenjivaćete koja vrsta informacija treba da bude predstavljena u različitim delovima projektnog formulara;
  • Definisaćete različite tipove troškova koji se svrstavaju pod različita budžetska poglavlja i poznavaćete tipične/česte kategorije neprihvatljivih troškova kod EU finansiranja namenjenog JLS, kao i uobičajeni nivo sufinansiranja budžeta projekta od strane JLS;
  • Bićete upoznati sa postojanjem posebne metodologije za prioritizaciju i selekciju infrastrukturnih projekata;
  • Procenjivaćete izvodljivost i održivost potencijalnih projektnih rezultata s obzirom na lokalni strateški i finansijski kontekst.

Da li ste znali?

Evropska unija deluje u Srbiji u 17 različitih sektora, od poljoprivrede do digitalne budućnosti i inovacija, vladavine prava i reforme javne uprave. Svi projekti i inicijative imaju za cilj promovisanje reformi u Srbiji kako bi se ispunili evropski standardi i podrška procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Utisci polaznika

Edukativnog je karaktera i poslužiće za unapređenje rada;
Načinom izlaganja, dužinom trajanja obuke, datim materijalom, sve pohvale!