Put ka sreći - tehnike samomotivacije

Osnovne informacije

Šta ćete naučiti

  • Navodićete primere primene teorija motivacije u svakodnevnom životu;
  • Praktikovaćete tehnike samomotivacije u svakodnevnom životu i radu.

Da li ste znali?

Samomotivacija je veština pojedinca da istraje u ostvarivanju postavljenih ciljeva, uprkos neizbežnim preprekama i problemima. Za razliku od spoljašnje motivacije, koju stavljaju u pogon drugi ljudi, samomotibvacija je u nama i od nas zavisi da li ćemo problem videti kao kočnicu ili izazov.

Utisci polaznika

Obuke su veoma interesantne, primenjive, realizatori stručni i znaju da prenesu svoja znanja i da održe pažnju.
Hvala na podizanju svesti, samo nastavite i ovu vrstu edukacije spontano integrisati u školski sistem da deca od malena shvate i prihvate lepotu različitosti i tolerancije.