Rad i komunikacija sa korisnicima usluga

Osnovne informacije

 • Jedan dan (6 sati)
 • Svi državni službenici, a posebno zaposleni na poslovima pružanja usluga.
 • Radionica ili vebinar
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete značaj kvalitetnog načina pružanja usluga;
 • Naučićete kako da prilagodite način pružanja usluge različitim kategorijama korisnika;
 • Prepoznaćete odlike profesionalne komunikacije sa korisnicima;
 • Primenjivaćete tehnike aktivnog slušanja u radu sa korisnicima usluga;
 • Koristićete tehnike asertivne komunikacije u radu sa korisnicima usluga;
 • Moći ćete da prepoznate konfliktne situacije i načine za njihovo rešavanje;
 • Analiziraćete različite situacije u radu sa osetljivim grupama korisnika;
 • Naučićete sve o antidiskriminatornom pristupu u komunikaciji sa korisnicima;
 • Analiziraćete pozitivne i negativne primere iz prakse.

Da li ste znali?

Vlada Republike Srbije je u aprilu 2021. godine usvojila Strategiju reforme javne uprave za period 2021–2030. godine, koja prvi put uvodi krovnu politiku pružanja usluga kako bi se unapredio trend razvoja korisnički orijentisanih usluga i uvođenja standarda i kvaliteta u pružanju usluga građanima i privredi.