Rad u centralnom informacionom sistemu za obračun zarada ISKRA

Osnovne informacije

 • Tri dana (12 sati)
 • Zaposleni koji se bave procesima organizacionog upravljanja i kadrovskom administracijom i zaposleni koji se bave procesima upravljanja radnim vremenom i obračunom primanja.
 • Trening
 • Sertifikat

Šta ćete naučiti

 • Razumećete logiku pripreme organizacionih elemenata i opšte postavke sistema;
 • Naučićete procese unosa i održavanja organizacione strukture i sistematizacije radnih mesta
 • Naučićete procese unosa i održavanja podataka za karovsku administraciju
 • Naučićete proceduru i sve korake u procesu upravljanja vremenom
 • Naučićete proceduru i sve korake u procesu obračuna plata
 • Razumećete logiku izveštavanja;
 • Razlikovaćete elemente izveštaja;
 • Naučićete proceduru i sve korake u procesu pripreme AdHoc izveštaja;
 • Učestvovaćete u analizi dobijenih podataka kroz izveštaje;
 • Naučićete da pripremate različite izveštaje.

Da li ste znali?

Modernizacijom javnog sektora i implementacijom integrisanog informacionog sistema za obračun primanja ISKRA potrebno je obezbediti kontinuiran proces obuka sa svim funkcionalnostima rešenja koje predstavlja sistem za upravljanje kadrovima i obračun primanja korisnika javnih sredstava, bazirano na SAP HCM platformi.

Utisci polaznika

Precizno,jasno,razumljivo predavanje!
Rad sa izveštajima pruža velike mogućnosti koje su mi potrebne u radu.