Radno zakonodavstvo - VSS

Osnovne informacije

  • Dva dana (12 sati)
  • Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnim organima i pripravnici (za polaznike sa stečenim visokim obrazovanjem).
  • Seminar ili onlajn obuka
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Bićete osposobljeni za uspešno polaganje državnog stručnog ispita, u predmetu Radno zakonodavstvo, uz ovladavanje materijom koja čini oblast ispitnog predmeta Radno zakonodavstvo i nalazi se u Programu državnog stručnog ispita koji je sastavni deo Uredbe o državnom stručnom ispitu.

Da li ste znali?

Poslodavac državnih službenika i nameštenika je Republika Srbija. Određivanje Republike Srbije kao poslodavca omogućava kontinuitet radnog odnosa pri prelasku iz jednog državnog organa u drugi.

Utisci polaznika

Korisno, konkretno, jasno!
Fenomenalan trening, tek sada su mi se neke stvari "posložile"...