Razvoj dizajna (plana) obuke

Osnovne informacije

  • Jedan dan (6 sati).
  • Akreditivani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu.
  • Trening
  • Sertifikat

Šta ćete naučiti

  • Razumećete značaj dizajna (plana) obuke u fazama od planiranja do evaluacije obuke;
  • Prilagođavaćete dizajn (model) plana obuke programu i ishodima obuke;
  • Razvijaćete dizajn (plan) obuke po ključnim elementima;
  • Kreiraćete logičku strukturu sadržaja i aktivnosti obuke;
  • Razvijaćete detaljan opis aktivnosti u dizajnu (planu) obuke;
  • Revidiraćete i evaluiraćete dizajn (plan) obuke po završetku obuke

Da li ste znali?

Dizajn je dokument namenjen edukatorima, koji šematski prikazuje strukturu i tok obuke. U dizajnu je svaka sesija predstavljena kroz vreme trajanja, naziv, sadržaj i ishode, zatim metode, materijale i resurse koje treba primeniti/obezbediti, i raspodelu uloga među edukatorima.

Utisci polaznika

Sjajna diskusija, sadržaj primenljiv u budućem radu!
Organizacija obuke, materijali i sadržaj na visokom nivou.